SIDA11

Värme och ventilation

Enligt Boverkets regler ska temperaturen inte vara lägre än 18°C i bostadsrum. Solportens mål är att hålla en temperatur på minst 20°C mätt en meter från golvet mitt i rummet.

Drag i lägenheten
Drag är ett vanligt problem som kan vara svårt att komma till rätta med. Luftdrag uppstår då en dörr eller ett fönster står på glänt eller då dörrar och fönster behöver tätas. Drag kan även bero på så kallat kallras. Med detta menas att varm rumsluft kyls ner mot till exempel en kall fönsterruta och sjunker till golvet. Upplevelsen blir att det drar i lägenheten. Kallras är svårt att bli av med. Ett tips kan vara att försöka möblera så att ni inte sitter precis vid ett fönster, en balkong eller en ytterdörr.

Värmekomfort och energikostnader
Ungefär en tredjedel av hyran går till kostnader för uppvärmning av hus och lägenheter. Vidare bidrar denna uppvärmning till växthuseffekten då all uppvärmning på något sätt genererar växthusgaser. Det ligger därför i allas intresse att hålla energiåtgången nere!

Om ventilerna täpps till
Om tilluftsventilerna täpps till i ett rum så ökar luftströmmen i stället i andra rum och i andra lägenheter. Dessutom fungerar eventuell spiskåpa sämre. Luft kan även komma att dras in från trapphus och därmed föra med sig lukt från andra lägenheter.

Håll ventilerna rena
Ventilationen fungerar bäst om ventilerna är rena. Försök att göra rent ventilerna cirka två till tre gånger om året. Du behöver inte ta loss ventilerna för att göra rent. Låt istället ventilerna sitta och använd en fuktig trasa.

Tecken på att ventilationen i huset inte fungerar:

 • Det luktar instängt.
 • Det bildas ofta kondens på fönsterglaset.
 • Det finns mögelangrepp inomhus, till exempel i badrummet.

Det här kan då göras:

 • Vädra oftare.
 • Öppna tilluftsventilerna.
 • Rengör tilluftsventilerna och eventuella filter i ventiler och fläktar, till exempel spiskåpan.
 • Försök hitta luktkällan och eliminera den. Mögel kan i regel tvättas bort med desinfektionsmedel.

Luftning av element

Om det finns luft i ett element, hindras det varma vattnet från att cirkulera och sprida värmen i elementet. För att tömma ut luften finns en luftningsventil högst upp på elementet. Denna ventil öppnas med hjälp av en elementnyckel som bl a finns att köpa på Clas Ohlson. Finns det luft i elementet pyser denna ut då ventilen öppnas. Då all luft ”pyst” ut skruvas ventilen åt igen. Vid luftning av elementen skall en liten skål hållas under munstycket för att samla upp ev. vatten som pyser ut. Kontakta Solportens kontor om ni behöver hjälp med luftningsproceduren.

Vädring
Det mest effektiva sättet att få bort förorenad luft och fukt i lägenheten är att vädra. Försök utföra denna vädring så snabbt och effektivt som möjligt. Vid snabb vädring byts nämligen enbart luften ut och lägenheten hinner inte kylas ner.

Ställ inte köksfönstret på glänt vid matlagning eftersom luften i köket då bildar övertryck vilket driver oset vidare ut i lägenhet och i vissa fall även trapphus och andra lägenheter. Om nödvändigt så kan du istället glänta på ett fönster i ett rum intill och ställa dörren till köket på glänt. På detta sätt hålls de andra rummen fria från os. Vill du sedan vädra ut köket så kan detta göras efter matlagningen är klar genom att stänga dörrar till köket och öppna köksfönstret på vid gavel någon minut. Obs vädra aldrig ur lägenheten genom att öppna dörren till trapphuset.

SIDA11

Värme och ventilation

Enligt Boverkets regler ska temperaturen inte vara lägre än 18°C i bostadsrum. Solportens mål är att hålla en temperatur på minst 20°C mätt en meter från golvet mitt i rummet.

Drag i lägenheten
Drag är ett vanligt problem som kan vara svårt att komma till rätta med. Luftdrag uppstår då en dörr eller ett fönster står på glänt eller då dörrar och fönster behöver tätas. Drag kan även bero på så kallat kallras. Med detta menas att varm rumsluft kyls ner mot till exempel en kall fönsterruta och sjunker till golvet. Upplevelsen blir att det drar i lägenheten. Kallras är svårt att bli av med. Ett tips kan vara att försöka möblera så att ni inte sitter precis vid ett fönster, en balkong eller en ytterdörr.

Värmekomfort och energikostnader
Ungefär en tredjedel av hyran går till kostnader för uppvärmning av hus och lägenheter. Vidare bidrar denna uppvärmning till växthuseffekten då all uppvärmning på något sätt genererar växthusgaser. Det ligger därför i allas intresse att hålla energiåtgången nere!

Om ventilerna täpps till
Om tilluftsventilerna täpps till i ett rum så ökar luftströmmen i stället i andra rum och i andra lägenheter. Dessutom fungerar eventuell spiskåpa sämre. Luft kan även komma att dras in från trapphus och därmed föra med sig lukt från andra lägenheter.

Håll ventilerna rena
Ventilationen fungerar bäst om ventilerna är rena. Försök att göra rent ventilerna cirka två till tre gånger om året. Du behöver inte ta loss ventilerna för att göra rent. Låt istället ventilerna sitta och använd en fuktig trasa.

Tecken på att ventilationen i huset inte fungerar:

 • Det luktar instängt.
 • Det bildas ofta kondens på fönsterglaset.
 • Det finns mögelangrepp inomhus, till exempel i badrummet.

Det här kan då göras:

 • Vädra oftare.
 • Öppna tilluftsventilerna.
 • Rengör tilluftsventilerna och eventuella filter i ventiler och fläktar, till exempel spiskåpan.
 • Försök hitta luktkällan och eliminera den. Mögel kan i regel tvättas bort med desinfektionsmedel.

Luftning av element

Om det finns luft i ett element, hindras det varma vattnet från att cirkulera och sprida värmen i elementet. För att tömma ut luften finns en luftningsventil högst upp på elementet. Denna ventil öppnas med hjälp av en elementnyckel som bl a finns att köpa på Clas Ohlson. Finns det luft i elementet pyser denna ut då ventilen öppnas. Då all luft ”pyst” ut skruvas ventilen åt igen. Vid luftning av elementen skall en liten skål hållas under munstycket för att samla upp ev. vatten som pyser ut. Kontakta Solportens kontor om ni behöver hjälp med luftningsproceduren.

Vädring
Det mest effektiva sättet att få bort förorenad luft och fukt i lägenheten är att vädra. Försök utföra denna vädring så snabbt och effektivt som möjligt. Vid snabb vädring byts nämligen enbart luften ut och lägenheten hinner inte kylas ner.

Ställ inte köksfönstret på glänt vid matlagning eftersom luften i köket då bildar övertryck vilket driver oset vidare ut i lägenhet och i vissa fall även trapphus och andra lägenheter. Om nödvändigt så kan du istället glänta på ett fönster i ett rum intill och ställa dörren till köket på glänt. På detta sätt hålls de andra rummen fria från os. Vill du sedan vädra ut köket så kan detta göras efter matlagningen är klar genom att stänga dörrar till köket och öppna köksfönstret på vid gavel någon minut. Obs vädra aldrig ur lägenheten genom att öppna dörren till trapphuset.