TV, Telefoni
och Bredband

Solna, Sundbyberg och Stockholm
Tel: Tele2 0771-55 00 00
Mailadress: kundservice@comhem.se


Enköping (Fjärdhundragatan)
Bredband: LidénData 0171-420001
Kabel TV: Tele2 0771-55 00 00


Enköping (Västerviksgatan)
Bredband: levereras förutom av
Tele2 0771-55 00 00 även av Lidén Data 0171-420001
Kabel TV: Tele2 0771-55 00 00