SIDA14

TV, Telefoni
och Bredband

Solna, Sundbyberg och Stockholm
Tel: Tele2 0771-55 00 00
Mailadress: kundservice@comhem.se


Enköping (Fjärdhundragatan)
Bredband: Levereras förutom av Tele2: 0771-55 00 00
även av Bitcom.se 031-706 27 40
TV: Tele2 0771-55 00 00 eller Telenor 020-222 222


Enköping (Västerviksgatan)
Bredband: levereras förutom av Tele2 0771-55 00 00
även av Lidén Data 0171-420001
Kabel TV: Tele2 0771-55 00 00

SIDA14

TV, Telefoni
och Bredband

Solna, Sundbyberg och Stockholm
Tel: Tele2 0771-55 00 00
Mailadress: kundservice@comhem.se


Enköping (Fjärdhundragatan)
Bredband: Levereras förutom av Tele2: 0771-55 00 00
även av Bitcom.se 031-706 27 40
TV: Tele2 0771-55 00 00 eller Telenor 020-222 222


Enköping (Västerviksgatan)
Bredband: levereras förutom av Tele2 0771-55 00 00
även av Lidén Data 0171-420001
Kabel TV: Tele2 0771-55 00 00