SIDA20

Hyra ut i andra hand

Hyresvärdens samtycke
Hyresgäst som vill hyra ut sin lägenhet till annan person måste alltid söka tillstånd hos Solporten. Före tillstånd har lämnats får hyresgästen inte börja hyra ut lägenheten i andra hand. Blankett finns att ladda ned på hemsidan, räkna med 2 månaders handläggningstid efter att du skickat in en komplett ansökan.

Inneboende eller andrahandshyresgäst
För att ha en person inneboende i sin lägenhet behöver man inte söka tillstånd. Likaså har hyresgästen rätt att ta emot vilka gäster han eller hon vill i lägenheten utan hyresvärdens samtycke under förtsättning att du som hyresgäst kvarbor i lägenheten. Däremot gäller att hyresgästen är ansvarig för sina gäster och inneboende så att gängse regler för ordning och sundhet efterföljs. Vid inneboende får hyresgästen bara ta ut en proportionerlig andel av den hyra som han/hon själv betalar. Hyran får, totalt sett, inte överstiga den hyra hyresgästen betalar.
Ibland kan gränsen mellan inneboende och andrahandshyresgäst vara svår att dra. Om hyresgästen upplåter lägenheten åt en person med en självständig rätt att använda lägenheten är detta att betrakta som en andrahandsuthyrning som alltså kräver hyresvärdens tillstånd. Även en lägenhet som hyrs ut i andra hand utan någon ersättning, t.ex. till en närstående, kräver värdens samtycke.

Skärpta regler för uthyrning av hyresrätt i andra hand
Den 1 oktober 2019 börjar nya regler gälla för uthyrning i andra hand. Hyr man ut sin lägenhet i andra hand till en högre hyra än den man själv betalar kan man bli av med kontraktet och har man inte fått uthyrningen godkänd och dessutom hyr ut med överhyra är det brottsligt. Nedan följer de viktigaste reglerna du som hyresgäst och andrahandshyresgäst bör känna till:

Andrahandsuthyrning kräver alltid tillstånd

 • Du behöver alltid tillstånd från hyresvärden för att få hyra ut din hyresrätt i andra hand. Om du inte fått tillstånd och ändå hyr ut din hyresrätt riskerar du förlora hyreskontraktet utan förvarning eller chans till rättelse.

Du får inte ta ut högre hyra än vad du själv betalar

 • Andrahandshyran får inte vara högre än den du själv betalar med eventuellt tillägg för fullt möblerad (max 15 procent) och faktiska kostnader för exempelvis el och bredband.
 • Om du tar ut en för hög hyra av din andrahandshyresgäst än vad du har rätt till riskerar du bli av med lägenheten utan förvarning.
 • Om du hyr ut i andra hand utan tillstånd och till en för hög hyra riskerar du dessutom böter eller fängelse i högst 2 år.

Folkbokföring

 • När en andrahandsuthyrning har godkänts är det fritt för dig som hyresgäst att ändra folkbokföringsadress. Detta under förutsättning att upplåtelsetiden är på kort tid (ca ett år).
 • Andrahandshyresgästen rekommenderas folkbokföra sig på bostaden som denne skall hyra.
SIDA20

Hyra ut i andra hand

Hyresvärdens samtycke
Hyresgäst som vill hyra ut sin lägenhet till annan person måste alltid söka tillstånd hos Solporten. Före tillstånd har lämnats får hyresgästen inte börja hyra ut lägenheten i andra hand. Blankett finns att ladda ned på hemsidan, räkna med 2 månaders handläggningstid efter att du skickat in en komplett ansökan.

Inneboende eller andrahandshyresgäst
För att ha en person inneboende i sin lägenhet behöver man inte söka tillstånd. Likaså har hyresgästen rätt att ta emot vilka gäster han eller hon vill i lägenheten utan hyresvärdens samtycke under förtsättning att du som hyresgäst kvarbor i lägenheten. Däremot gäller att hyresgästen är ansvarig för sina gäster och inneboende så att gängse regler för ordning och sundhet efterföljs. Vid inneboende får hyresgästen bara ta ut en proportionerlig andel av den hyra som han/hon själv betalar. Hyran får, totalt sett, inte överstiga den hyra hyresgästen betalar.
Ibland kan gränsen mellan inneboende och andrahandshyresgäst vara svår att dra. Om hyresgästen upplåter lägenheten åt en person med en självständig rätt att använda lägenheten är detta att betrakta som en andrahandsuthyrning som alltså kräver hyresvärdens tillstånd. Även en lägenhet som hyrs ut i andra hand utan någon ersättning, t.ex. till en närstående, kräver värdens samtycke.

Skärpta regler för uthyrning av hyresrätt i andra hand
Den 1 oktober 2019 börjar nya regler gälla för uthyrning i andra hand. Hyr man ut sin lägenhet i andra hand till en högre hyra än den man själv betalar kan man bli av med kontraktet och har man inte fått uthyrningen godkänd och dessutom hyr ut med överhyra är det brottsligt. Nedan följer de viktigaste reglerna du som hyresgäst och andrahandshyresgäst bör känna till:

Andrahandsuthyrning kräver alltid tillstånd

 • Du behöver alltid tillstånd från hyresvärden för att få hyra ut din hyresrätt i andra hand. Om du inte fått tillstånd och ändå hyr ut din hyresrätt riskerar du förlora hyreskontraktet utan förvarning eller chans till rättelse.

Du får inte ta ut högre hyra än vad du själv betalar

 • Andrahandshyran får inte vara högre än den du själv betalar med eventuellt tillägg för fullt möblerad (max 15 procent) och faktiska kostnader för exempelvis el och bredband.
 • Om du tar ut en för hög hyra av din andrahandshyresgäst än vad du har rätt till riskerar du bli av med lägenheten utan förvarning.
 • Om du hyr ut i andra hand utan tillstånd och till en för hög hyra riskerar du dessutom böter eller fängelse i högst 2 år.

Folkbokföring

 • När en andrahandsuthyrning har godkänts är det fritt för dig som hyresgäst att ändra folkbokföringsadress. Detta under förutsättning att upplåtelsetiden är på kort tid (ca ett år).
 • Andrahandshyresgästen rekommenderas folkbokföra sig på bostaden som denne skall hyra.