SIDA7

Lägenhetsregister

Enligt en ny lag ska uppgifter om Sveriges bostäder samlas i ett lägenhetsregister hos Lantmäteriet. Din lägenhet har tilldelats ett nummer om 4 siffror i det registret.

Det nya numret ersätter inte det lägenhetsnummer som du har hos Solporten redan idag.

I porten finns anslaget en översättningstabell för att utläsa ditt lägenhetsnummer i Lantmäteriets register, med hjälp av lägenhetsnumret som du har hos Solporten. Det lägenhetsnummer som du har hos Solporten kan du återfinna på din senaste hyresavi högt upp till vänster. Detta nummer består av sammanlagt 8 siffror där de 2 första alltid är nollor.

SIDA7

Lägenhetsregister

Enligt en ny lag ska uppgifter om Sveriges bostäder samlas i ett lägenhetsregister hos Lantmäteriet. Din lägenhet har tilldelats ett nummer om 4 siffror i det registret.

Det nya numret ersätter inte det lägenhetsnummer som du har hos Solporten redan idag.

I porten finns anslaget en översättningstabell för att utläsa ditt lägenhetsnummer i Lantmäteriets register, med hjälp av lägenhetsnumret som du har hos Solporten. Det lägenhetsnummer som du har hos Solporten kan du återfinna på din senaste hyresavi högt upp till vänster. Detta nummer består av sammanlagt 8 siffror där de 2 första alltid är nollor.