SIDA6

Hyresinbetalning

När ska jag betala hyran?
Hyran betalas i förskott och skall därför vara betald senast den sista vardagen varje månad. Fr.o.m. 1 januari 2023 så delas inga avier ut. Du kan med fördel betala genom autogiro, e-faktura eller swish. Gå till Mina sidor så hittar du uppgifter om belopp och ocr-nummer etc.

Bankgiro eller autogiro?
Du kan själv välja hur du vill betala hyran. Skulle du sakna någon hyresavi använder du ett vanligt bankgiroinbetalningskort. Glöm inte då att, förutom bankgironummer 687-7930, även skriva dit ditt namn, adress samt lägenhetsnummer.

Autogiro ger fördelen att du inte riskerar att glömma bort att betala in hyran i tid. Själva tjänsten är en service som inte kostar något extra för dig som hyresgäst. Det enda villkoret är att det finns pengar på ditt konto, under hela sista vardagen i varje månad. Autogirot gör endast ett försök. Notera även att endast kontraktsinnehavare kan ansluta sig till autogirot. Du kan ladda ner ansökan eller ansöka online här på vår hemsida. [Blanketter] [Online Autogiro]

Vad händer om jag har glömt att betala hyran?
Så länge du inte fått en påminnelse om hyran kan du betala in avgiften med befintligt inbetalningskort. Om du däremot inte har betalat hyran kommer det, efter sju till åtta dagar, en påminnelse i brevlådan. Uteblir hyran trots påminnelsen blir nästa steg inkasso. Både påminnelse och inkasso ger hyresvärden rätt att ta ut en kravavgift på 50 kronor respektive 160 kronor. Avgiften läggs upp på nästkommande utdelad hyresavi. Var noga med att betala hyran i tid då upprepade förseningar är ett giltigt skäl för uppsägning av hyreskontraktet.

När blir jag uppsagd?
Om du inte har betalat hyran trots påminnelse/inkassokrav och inte kontaktat oss, så kommer rättsliga åtgärder att vidtas. Rättsliga åtgärder innefattar både uppsägning av hyreskontrakt samt ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. I detta fall blir sociala myndigheter underrättade om uppsägningen och skulden.

Skulle betalning inte ske inom angiven tidsram ger Kronofogdemyndigheten klartecken och vräkning sker med omedelbar verkan. Om du som hyresgäst har invändningar hänskjuts ärendet till tingsrätten och beslutet tas av en jurist.

SIDA6

Hyresinbetalning

När ska jag betala hyran?
Hyran betalas i förskott och skall därför vara betald senast den sista vardagen varje månad. Fr.o.m. 1 januari 2023 så delas inga avier ut. Du kan med fördel betala genom autogiro, e-faktura eller swish. Gå till Mina sidor så hittar du uppgifter om belopp och ocr-nummer etc.

Bankgiro eller autogiro?
Du kan själv välja hur du vill betala hyran. Skulle du sakna någon hyresavi använder du ett vanligt bankgiroinbetalningskort. Glöm inte då att, förutom bankgironummer 687-7930, även skriva dit ditt namn, adress samt lägenhetsnummer.

Autogiro ger fördelen att du inte riskerar att glömma bort att betala in hyran i tid. Själva tjänsten är en service som inte kostar något extra för dig som hyresgäst. Det enda villkoret är att det finns pengar på ditt konto, under hela sista vardagen i varje månad. Autogirot gör endast ett försök. Notera även att endast kontraktsinnehavare kan ansluta sig till autogirot. Du kan ladda ner ansökan eller ansöka online här på vår hemsida. [Blanketter] [Online Autogiro]

Vad händer om jag har glömt att betala hyran?
Så länge du inte fått en påminnelse om hyran kan du betala in avgiften med befintligt inbetalningskort. Om du däremot inte har betalat hyran kommer det, efter sju till åtta dagar, en påminnelse i brevlådan. Uteblir hyran trots påminnelsen blir nästa steg inkasso. Både påminnelse och inkasso ger hyresvärden rätt att ta ut en kravavgift på 50 kronor respektive 160 kronor. Avgiften läggs upp på nästkommande utdelad hyresavi. Var noga med att betala hyran i tid då upprepade förseningar är ett giltigt skäl för uppsägning av hyreskontraktet.

När blir jag uppsagd?
Om du inte har betalat hyran trots påminnelse/inkassokrav och inte kontaktat oss, så kommer rättsliga åtgärder att vidtas. Rättsliga åtgärder innefattar både uppsägning av hyreskontrakt samt ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. I detta fall blir sociala myndigheter underrättade om uppsägningen och skulden.

Skulle betalning inte ske inom angiven tidsram ger Kronofogdemyndigheten klartecken och vräkning sker med omedelbar verkan. Om du som hyresgäst har invändningar hänskjuts ärendet till tingsrätten och beslutet tas av en jurist.