Välkommen
till Solporten

Välkommen
till Solporten

Välkommen
till Solporten

Vi är glada att ha dig som en av våra hyresgäster. Komfort och välbefinnande är mycket viktigt och vi hoppas att du känner dig bekväm i din miljö. Vi försöker göra byggnaden och dess närmaste omgivning så trevlig som möjligt och hoppas att vi kan hjälpa varandra med detta arbete. På den här websidan hittar du användbar information som gör det lättare att bo hos oss.

Så har ännu en sommar, och snart höst, passerat och vi närmar oss mörker och vinter. Valet har även det passerat och vi har nu äntligen fått en ny regering på plats. Det är alltid spännande att se vad som ska hända under kommande mandatperiod och erfarenheten har lärt mig att det oftast inte blir så stora förändringar men under denna mandatperiod hoppas jag på en stor för-ändring avseende det som vi upplever vara en viktig fråga och som påverkar oss alla. Nämligen frågan om tryggheten i samhället i vardagen. Oavsett hur man kommer fram till en förändring, i positiv riktning, så är vi nog alla rörande överens om att tryggheten är viktig för oss alla och att riktningen måste ändras. Att kunna känna att alla, barn som vuxna, kvinnor som män, kan få känna sig trygga både i samhället, i sitt bostadskvarter och hem känns som en självklarhet och något vi alla måste kunna kräva av våra politiker att jobba med. Den illavarslande utveckling vi har sett under allt för lång tid måste vändas. Som fastighetsägare jobbar vi med dessa frågor dagligen och gör vad vi kan för att förse våra fastigheter med passersystem, god belysning både utom- och inomhus, vi rensar klotter, städar och håller rent i trapphus och allmänna utrymmen, förser våra gårdar med blommor och trivsel med mera. Men det vi gör räcker inte om inte politikerna uppfyller sin del av arbetet.

En annan viktig fråga som berör oss alla är energiförsörjningen och rimliga energipriser. Här vill jag verkligen understryka att även Du kan göra en stor skillnad. Allt från att minska varmvattenförbrukningen till att vädra kort och intensivt men även tänka på att tvätta kläder med fulla maskiner med färre tillfällen än tvärtom. Vi är alla en del av resultatet och måste därför hjälpas åt. Från vår sida måste vi självklart se till att vi levererar fullgod värme, det vill säga 20 grader samt att det finns tillräckligt med varmvatten. Men vi kan och vill inte ha för höga temperaturer heller, Solporten måste ta sitt ansvar gällande miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi arbetar hela tiden med att hålla nere/minska energi förbrukningen då energi har blivit en bristvara. Att klara av detta innebär stora investeringar i energibesparande åtgärder. Detta arbete är inte enkelt då fastigheternas energibehov är vad det är och då handlar det om att kunna ta hand om/återvinna energin vi tillför.

Sist men inte minst vill jag passa på att tacka alla boende som medverkat i vår senaste kundundersökning vi genomfört. Vi har ännu inte fått ta del av något resultat men vi är mycket tacksamma för svaren oavsett, det hjälper oss att bli en bättre hyresvärd. Med det vill jag rikta ett stort Tack och samtidigt passa på att önska Dig och dina grannar en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Bästa hälsningar,

KRISTOFFER WILHELMSSON, VD

Mina Sidor

Mina Sidor

Här hittar du information om ditt boende och du kan göra felanmälningar samt följa status på
de fel som du anmält. Du kan även ordna så att du får notifiering och avier via din e-post.

Mina Sidor är stängt
p.g.a. programuppdatering.
Förväntas vara i drift i november igen.
Under tiden ber vi dig ringa oss på 08-514 939 60
så hjälper vi dig vidare.

Mina Sidor

Här hittar du information om ditt boende och du kan göra felanmälningar samt följa status på de fel som du anmält.
Du kan även ordna så att du får notifiering och avier via din e-post.

Mina Sidor är stängt
p.g.a. programuppdatering.
Förväntas vara i drift i november igen.
Under tiden ber vi dig ringa oss
08-514 939 60
så hjälper vi dig vidare.

Söker du bostad?

Söker du bostad?

Söker du
bostad?

Ring oss

Ring oss

Vi finns här för dig.

Boendemanual

Blanketter

Kontakta oss

Hushållstips

Hushållstips