Välkommen
till Solporten

Välkommen
till Solporten

Välkommen
till Solporten

Vi är glada att ha dig som en av våra hyresgäster. Komfort och välbefinnande är mycket viktigt och vi hoppas att du känner dig bekväm i din miljö. Vi försöker göra byggnaden och dess närmaste omgivning så trevlig som möjligt och hoppas att vi kan hjälpa varandra med detta arbete. På den här websidan hittar du användbar information som gör det lättare att bo hos oss.

Så har även -2023 kommit till sitt slut och vintern har slagit sina armar om oss med både snö och kyla.

Först och främst vill vi åter tacka alla som varit med och bedömt vårt arbete i den senaste NKI-undersökningen som gjordes under -2022. Vi vet att det har tagit tid men det betyder inte att vi inte använder oss av resultatet. Mätningarna är främst till för att vi som företag ska få en ovärderlig och ofiltrerad bedömning av hur vi upplevs i vårt dagliga arbete. Vi får insikt i hur vi kan bli bättre och vilka förändringar hos oss som behövs för att som minst ligga kvar på den servicenivå ni hyresgäster förtjänar och vi kan stå för. Vi fångar även upp andra önskemål och tankar kring ert boende och miljön runt omkring.

Resultatet analyseras noga och ger oss en grund för vårt dagliga arbete. NKI är ingen enskild arbetsuppgift utan flätas in i allt vårt jobb vilket gör att era synpunkter följer och påverkar oss i det dagliga arbetet. Även önskemål och synpunkter utöver vad vi frågat om noteras och sparas.

Med all insamlad information försöker vi sedan, utifrån möjligheterna, att skapa en tydlig gemensam bild om hur vi kan förbättra och förenkla för er hyresgäster. Som ni förstår är det lika många viljor som antalet hyresgäster så allt går inte att genomföra men vi är otroligt glada för alla inspel.

I första hand försöker vi samordna åtgärder vid större renovering av en fastighet men även vid mindre förbättringar av olika slag jobbar vi ständigt med era synpunkter i åtanke.

För Solportens del är det även viktigt att ni får återkoppling på NKI mätningen ni har bidragit till, och vilka saker vi har tagit till oss och vill förändra framöver. Detta gäller för samtliga fastigheter generellt men även specifikt i just den fastighet ni själv bor i. Därför kommer ni under vintern/våren få en återkoppling i just det som avser den fastigheten ni bor i.

Men innan dess så ser vi alla fram emot en lugn och skön jul och vill med detta önska er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År -2024.

Bästa hälsningar,

KRISTOFFER WILHELMSSON, VD

Mina Sidor

Mina Sidor

Här hittar du information om ditt boende och du kan göra felanmälningar samt följa status på
de fel som du anmält. Du kan även ordna så att du får notifiering och avier via din e-post.

Mina Sidor är stängt
p.g.a. programuppdatering.
Förväntas vara i drift i november igen.
Under tiden ber vi dig ringa oss på 08-514 939 60
så hjälper vi dig vidare.

Mina Sidor

Här hittar du information om ditt boende och du kan göra felanmälningar samt följa status på de fel som du anmält.
Du kan även ordna så att du får notifiering och avier via din e-post.

Mina Sidor är stängt
p.g.a. programuppdatering.
Förväntas vara i drift i november igen.
Under tiden ber vi dig ringa oss
08-514 939 60
så hjälper vi dig vidare.

Söker du bostad?

Söker du bostad?

Söker du
bostad?

Ring oss

Ring oss

Vi finns här för dig.

Boendemanual

Blanketter

Kontakta oss

Hushållstips

Hushållstips