Vi ansluter oss till

Huskurage

Vi ansluter oss till

Huskurage

Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relation genom att ge grannar verktyg att agera. Det är den enda primärpreventiva metoden med direkt effekt för våld i nära relation. Det är en policy som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa. Vid det brinnande ögonblicket kan det vara svårt att veta hur man ska agera och också känna mod att ringa eller ta hjälp av någon annan. Den här skriften ska hjälpa dig och dina grannar just då.

Vid oro för våld

  • Knacka på hos grannen.
  • Vid behov – hämta hjälp av andra! Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.
  • Ring polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

Det kan vara livsavgörande att knacka på!

En policy vid oro för våld i nära relation

Våld i nära relation klassas som ett globalt folkhälsoproblem. Nationella trygghetsundersökningar visar att de allra flesta som utsätts för våld i nära relation inte anmäler förövaren. Många lever därför med våld varje dag.

Varje år dödas över 20 personer av våldet som används mot annan part i nära relation, majoriteten är kvinnor, men även barn och män dödas av närstående. I Sverige anmäls varje dag 50 fall av våld i nära relation. Det är våld som sker av en närstående, oftast i hemmet, som borde vara den tryggaste platsen på jorden.

I Sverige beräknar Rädda Barnen att var tionde barn lever i hem med våld. Det är minst 200.000 barn i Sverige. Det vi känner till om de här barnen är att de löper tio gånger så stor risk att senare i livet vara de som själva utsätts för fysiskt våld och många gånger också utsätter andra. Vi kan stoppa den här kedjan av våld och vi behöver därför hjälpas åt för att möjliggöra ett bättre liv för de här barnen.

Det vi också vet är att minst 300.000 barn lever i hem med missbruk och/eller psykisk ohälsa. Det kan innebära att de här barnen inte får den omsorg de har rätt till och därför utvecklar skadliga beteenden mot sig själva eller andra. Även de barnen behöver vi tillsammans värna om och hjälpa så gott vi kan. Det kan handla om att erbjuda barnen en fika när vi vet att de vuxna inte förmår ta hand om varken sig själva eller barnen. Det kan vara att erbjuda barnen en fristad när de inte får lugn hemma och det kan vara att göra en orosanmälan till Socialtjänsten för att barnen ska bli synliggjorda och hjälpta. Detta är vad vi kallar mikro-handlingar som i någons liv kan innebära strategier för att överleva och på så vis får det makroeffekter.

Kom ihåg att ingen kan göra allt –
Men alla kan göra något!

Kom ihåg att ingen
kan göra allt –
Men alla kan göra
något!

Vad vi också vet är att minst 100 våldtäkter begås varje dag. Av dessa anmäls 17 våldtäkter. Majoriteten av alla våldtäkter (framförallt de som förblir oanmälda) sker av någon man har en relation med. Vi kan tillsammans förhindra våldtäkterna som sker i nära relation. Forskning visar att de som utsätts vågar göra mer motstånd om de vet att hjälp finns att få. De kommer alltså att våga göra större motstånd (sådant som hörs och syns) om de vet att grannar kommer till deras undsättning. Den vetskapen ger oss möjlighet att tillsammans hjälpa våra medmänniskor. Genom att grannar tillsammans beslutar sig för att agera kan liv räddas och barn bli hjälpta till en ljusare framtid.

Agera genom att ringa på hos grannen du är orolig för, hör efter hur allt är och kontakta polisen om det är en akut eller hotfull situation.

Viktiga telefonnummer

Polisen
Telefon 112


Solna / Sundbyberg
Socialjouren Nordväst:
08-444 45 03 / 08-444 45 04 (kväll och helg)
Socialförvaltningen Solna: 08-746 10 00 (dagtid)
Socialförvaltningen Sundbyberg: 08-706 88 00 (dagtid)


Stockholm
Socialjouren: 08-508 400 00 (dygnet runt)
Socialförvaltningen: Ring respektive stadsdels- förvaltning, se www.stockholm.se (dagtid)


Enköping
Socialjouren: 018-15 00 00 (akuta ärenden)
Socialförvaltningen: 0171-62 50 00 (dagtid vardagar,
Kommunens växel, begär Socialförvaltningen)


Läs mer på www.huskurage.se

Viktiga telefonnummer

Polisen
Telefon 112


Solna / Sundbyberg
Socialjouren Nordväst:
08-444 45 03 /
08-444 45 04
(kväll och helg)

Socialförvaltningen Solna:
08-746 10 00 (dagtid)

Socialförvaltningen Sundbyberg:
08-706 88 00 (dagtid)


Stockholm
Socialjouren:
08-508 400 00 (dygnet runt)

Socialförvaltningen:
Ring respektive stadsdels- förvaltning,
se www.stockholm.se (dagtid)


Enköping
Socialjouren:
018-15 00 00 (akuta ärenden)

Socialförvaltningen:
0171-62 50 00 (dagtid vardagar,
Kommunens växel, begär Socialförvaltningen)


Läs mer på www.huskurage.se