Nöjda kunder

Nöjda kunder

Aktivbo delar årligen ut pris till de bostadsföretag (mellan 350,000–450,000 lägenheter ingår i mätningen) som gör bästa resultat eller bästa lyft avseende kundnöjdheten.

Solporten erhöll pris för att ha tagit det största klivet uppåt, vilket vi är speciellt stolta och glad över. Men, vi nöjer oss inte än utan vårt arbete fortskrider och målet är att nå ännu högre. Vi arbetar redan med den senaste mätningen och förbättringsåtgärder!