SIDA8

Ordningsregler
hos Solporten

Som boende i flerfamiljshus måste man acceptera att man har grannar runt omkring sig och i viss mån också tolerera att man har olika förhållningssätt till sitt boende och sätt att leva. Alla boende har dock ett stort gemensamt ansvar att inte störa sin granne mer än skäligt.

Solporten har därför specificerat ett antal förhållningsregler som ska tjäna som riktlinje för ett gott boende.

Är du fundersam på vad som gäller går det utmärkt att ringa oss på förhand och vill du undvika osämja så ser du till att informera dina grannar om du ska ha en fest eller liknande.

För den gemensamma trivseln förbinder sig samtliga hyresgäster:

 • Att inte spela musik så att störningar uppkommer för kringboende.
 • Att inte spika eller borra mellan kl 20:00 och 08:00.
 • Att undvika vattenspolning sen kvälls- och nattetid.
 • Att inte placera föremål som t ex möbler, mattor, cyklar, barnvagnar, pulkor eller annat som kan hindra framkomligheten vid entré, i trapphus, vinds- eller källargångar.
 • Att genast anmäla fel eller brister som uppstår i lägenheten. Om ett fel uppstår med en större skada som följd, och du inte anmält det, kan du bli ersättningsskyldig.
 • Att ha tillsyn över husdjur så att inte djuret skadar eller förorenar lekplatser, trädgårdsytor eller andra utrymmen samt att djuret inte springer löst inom fastigheten eller orsakar störande oljud, att inte mata fåglar från fönster, balkong eller på marken.
 • Att inte utan tillstånd av hyresvärden sätta upp parabolantenner, utomhusantenner, skyltar, markiser eller dylikt.
 • Att inte grilla på balkong, altan eller utomhus i närheten av huset.
 • Att inte placera blomlådor på utsida av balkong- eller altanräcke samt att inte skaka mattor och sängkläder från fönster eller balkong.
 • Att inte röka i fastighetens allmänna utrymmen.

Om du trots allt blir oskäligt störd
Dagtid ringer du till våra förvaltare på Solporten som tar hand om dig och ärendet.

Kväll eller nattetid så är det vår Störningsjour som du ringer istället.

Gemensamt gäller att vi ställer ett par motfrågor till dig så att vi försöker undvika felaktiga utryckningar eller brev till den som är störande.

Följande är viktigt för oss att veta:

 • vem som du uppfattar är den störande
 • vad störningen har bestått av (ex. fest, hög musik, buller, skrik etc)
 • när, datum och klockslag när störningen inträffat.

Vi kontaktar och/eller tillskriver den som gjort sig skyldig till störningen och då behöver vi ovan information från dig.

Vår erfarenhet är att störningarna normalt upphör efter att vi haft en dialog eller tillskrivit den störande. Endast vid några enstaka tillfällen genom åren har vi dock behövt gå ett steg vidare och begära att den störande ska sägas upp från sitt boende. Då tar vi hjälp av Kronofogden eller Hyresnämnden och vid dessa tillfällen kan du behöva vittna men det är inget som vi inte i så fall har förankrat med dig på förhand. Till dess är du alltid anonym utåt sett!

Dagtid ringer du:
Solportens förvaltare: 08- 514 939 60

Kväll- och nattetid ringer du:
Störningsjouren, akuta störningar 08- 568 214 00.
Se här för viktiga nummer.

I ett första läge hamnar du på ett s.k. larmbord som i sin tur ringer upp vår störningsjour/väktarfirma. Därefter kommer störningsjouren/väktarfirman att ringa upp dig och ställa en del frågor om vad störningen består av. Är det befogat så åker de ut omgående!

SIDA8

Ordningsregler
hos Solporten

Som boende i flerfamiljshus måste man acceptera att man har grannar runt omkring sig och i viss mån också tolerera att man har olika förhållningssätt till sitt boende och sätt att leva. Alla boende har dock ett stort gemensamt ansvar att inte störa sin granne mer än skäligt.

Solporten har därför specificerat ett antal förhållningsregler som ska tjäna som riktlinje för ett gott boende.

Är du fundersam på vad som gäller går det utmärkt att ringa oss på förhand och vill du undvika osämja så ser du till att informera dina grannar om du ska ha en fest eller liknande.

För den gemensamma trivseln förbinder sig samtliga hyresgäster:

 • Att inte spela musik så att störningar uppkommer för kringboende.
 • Att inte spika eller borra mellan kl 20:00 och 08:00.
 • Att undvika vattenspolning sen kvälls- och nattetid.
 • Att inte placera föremål som t ex möbler, mattor, cyklar, barnvagnar, pulkor eller annat som kan hindra framkomligheten vid entré, i trapphus, vinds- eller källargångar.
 • Att genast anmäla fel eller brister som uppstår i lägenheten. Om ett fel uppstår med en större skada som följd, och du inte anmält det, kan du bli ersättningsskyldig.
 • Att ha tillsyn över husdjur så att inte djuret skadar eller förorenar lekplatser, trädgårdsytor eller andra utrymmen samt att djuret inte springer löst inom fastigheten eller orsakar störande oljud, att inte mata fåglar från fönster, balkong eller på marken.
 • Att inte utan tillstånd av hyresvärden sätta upp parabolantenner, utomhusantenner, skyltar, markiser eller dylikt.
 • Att inte grilla på balkong, altan eller utomhus i närheten av huset.
 • Att inte placera blomlådor på utsida av balkong- eller altanräcke samt att inte skaka mattor och sängkläder från fönster eller balkong.
 • Att inte röka i fastighetens allmänna utrymmen.

Om du trots allt blir oskäligt störd
Dagtid ringer du till våra förvaltare på Solporten som tar hand om dig och ärendet.

Kväll eller nattetid så är det vår Störningsjour som du ringer istället.

Gemensamt gäller att vi ställer ett par motfrågor till dig så att vi försöker undvika felaktiga utryckningar eller brev till den som är störande.

Följande är viktigt för oss att veta:

 • vem som du uppfattar är den störande
 • vad störningen har bestått av (ex. fest, hög musik, buller, skrik etc)
 • när, datum och klockslag när störningen inträffat.

Vi kontaktar och/eller tillskriver den som gjort sig skyldig till störningen och då behöver vi ovan information från dig.

Vår erfarenhet är att störningarna normalt upphör efter att vi haft en dialog eller tillskrivit den störande. Endast vid några enstaka tillfällen genom åren har vi dock behövt gå ett steg vidare och begära att den störande ska sägas upp från sitt boende. Då tar vi hjälp av Kronofogden eller Hyresnämnden och vid dessa tillfällen kan du behöva vittna men det är inget som vi inte i så fall har förankrat med dig på förhand. Till dess är du alltid anonym utåt sett!

Dagtid ringer du:
Solportens förvaltare: 08- 514 939 60

Kväll- och nattetid ringer du:
Störningsjouren, akuta störningar 08- 568 214 00.
Se här för viktiga nummer.

I ett första läge hamnar du på ett s.k. larmbord som i sin tur ringer upp vår störningsjour/väktarfirma. Därefter kommer störningsjouren/väktarfirman att ringa upp dig och ställa en del frågor om vad störningen består av. Är det befogat så åker de ut omgående!