SIDA13

Sophantering

I anslutning till samtliga fastigheter finns insamling av hushållsavfall. Som hushållsavfall får enligt lag ej el-avfall och farligt avfall slängas. Vidare får inte glas, metall och förpackningar samt avfall som är stort, tungt eller skrymmande slängas som hushållsavfall. På din kommuns hemsida finns information om var detta avfall ska slängas.

I de returpapperskärl, som finns utplacerade i våra fastigheter, får du lägga dagstidningar, veckotidningar och andra tidskrifter. Du kan också lägga i reklamblad (andra trycksaker) och kontorspapper. Kartonger och liknande får inte placeras i dessa returpapperskärl.

SIDA13

Sophantering

I anslutning till samtliga fastigheter finns insamling av hushållsavfall. Som hushållsavfall får enligt lag ej el-avfall och farligt avfall slängas. Vidare får inte glas, metall och förpackningar samt avfall som är stort, tungt eller skrymmande slängas som hushållsavfall. På din kommuns hemsida finns information om var detta avfall ska slängas.

I de returpapperskärl, som finns utplacerade i våra fastigheter, får du lägga dagstidningar, veckotidningar och andra tidskrifter. Du kan också lägga i reklamblad (andra trycksaker) och kontorspapper. Kartonger och liknande får inte placeras i dessa returpapperskärl.