SIDA17

Du och dina grannar

Alla har vi väl irriterat oss på någon högljudd granne någon gång. Men hur mycket ska vi tåla och när är det dags att säga till?

Det finns två sidor av problemet. Dels handlar det om hur lägenheterna är beskaffade och dels handlar det om hur människor lever och vad man får och inte får göra när man bor i flerfamiljshus.

När det gäller lägenheternas beskaffenhet styrs den av en byggstandard som gällde när huset byggdes. Även om standarden är uppfylld innebär det inte att vi kan kräva att det är knäpptyst i våra lägenheter. Att bygga helt tysta lägenheter skulle vara så dyrt att ingen skulle ha råd att bo där.

Att bo i flerfamiljshus handlar därför mycket om att visa hänsyn och omtanke till sina grannar. Vissa bor ensamma och lever ett relativt tyst liv. Andra har en stor familj med barn och husdjur och lever följaktligen ett mer bullrigt liv. Om du röker, tänk på att röken kan störa din granne! Om du störs av en granne så försök att säga till först på egen hand. Om detta inte hjälper tar ni kontakt med Solportens kontor. Om hänsyn inte visas efter upprepade tillsägelser kan detta leda till att den störande hyresgästen sägs upp.

SIDA17

Du och dina grannar

Alla har vi väl irriterat oss på någon högljudd granne någon gång. Men hur mycket ska vi tåla och när är det dags att säga till?

Det finns två sidor av problemet. Dels handlar det om hur lägenheterna är beskaffade och dels handlar det om hur människor lever och vad man får och inte får göra när man bor i flerfamiljshus.

När det gäller lägenheternas beskaffenhet styrs den av en byggstandard som gällde när huset byggdes. Även om standarden är uppfylld innebär det inte att vi kan kräva att det är knäpptyst i våra lägenheter. Att bygga helt tysta lägenheter skulle vara så dyrt att ingen skulle ha råd att bo där.

Att bo i flerfamiljshus handlar därför mycket om att visa hänsyn och omtanke till sina grannar. Vissa bor ensamma och lever ett relativt tyst liv. Andra har en stor familj med barn och husdjur och lever följaktligen ett mer bullrigt liv. Om du röker, tänk på att röken kan störa din granne! Om du störs av en granne så försök att säga till först på egen hand. Om detta inte hjälper tar ni kontakt med Solportens kontor. Om hänsyn inte visas efter upprepade tillsägelser kan detta leda till att den störande hyresgästen sägs upp.