SIDA18

När du flyttar ut

Uppsägningen
Uppsägning av hyresavtal görs genom att skriva på därför avsedd ruta på ditt hyreskontrakt, eller kopia av detta, och skicka in detta till Solportens kontor. Stället på hyreskontraktet som skall skrivas under återfinns oftast längst ner på baksidan av hyreskontraktet. Rutan heter i regel ”Överenskommelse om avflyttning” och du som hyresgäst skall skriva under i rutan hyresgäst. Maka/make/sammanboende skriver under i därför avsedd ruta och ort, datum antecknas i rutan för detta. Vilket datum kontraktet upphör avgörs av när det anländer till Solportens kontor och därför fyller vi i denna ruta. Är din nya adress känd så fyller du även i denna. Önskar du som hyresgäst avflytta tidigare än vad som gäller enligt kontraktet, så kan önskemål om detta bifogas uppsägningen.

När vi mottagit uppsägningen fyller vi i datum, då kontraktet enligt paragraf därom upphör att gälla, samt skriver under och returnerar till dig som hyresgäst.

Lägenhetsbesiktningar
Efter uppsägningen av lägenhet görs först en lägenhetsbesiktning, vid första bästa tillfälle, och därefter en städbesiktning i samband med överlämnandet av lägenheten. Vid båda dessa tillfällen skall du som hyresgäst närvara. Hyr du även parkeringsplats/garageplats och vill säga upp denna så måste du även säga upp därför avsett avtal. Uppsägningstiden för parkeringsplatser och garage är i regel 3 månader vilket kan vara bra att tänka på.

Det normala är att vi tar kontakt med er för att bestämma en tid för den första besiktningen. Tänk på att utrustning som tillhör lägenheten skall finnas på plats vid besiktningen. Vid denna första besiktning tittar vi på att lägenheten inte utsatts för onormalt slitage, samt att allt som hör lägenheten till är på sin plats. Hål och dylikt som uppstår vid nedmontering av exempelvis speglar och hyllor skall repareras och återställas. Vidare inspekterar vi att inga förändringar har gjorts som medför att lägenhetens uthyrbarhet försämrats. Har man t ex målat om, utan tillstånd från oss, med en annorlunda färg så är detta skäl för ett återställningsföreläggande. I detta fall spelar det ingen roll att du som hyresgäst anser att ommålningen förbättrat lägenhetens skick. Vid besiktningen beslutas om vilka saker ni som hyresgäst måste reparera och återställa i bostaden. Allt som beslutas här ska vara åtgärdat till slutbesiktningen som sker vid avflyttningen.

Vid den första lägenhetsbesiktningen bestäms tid och datum för den slutliga städbesiktningen, i samband med överlämnandet av lägenheten. Till hjälp inför städningen återfinns en städmanual i nästa avsnitt. I de fall städningen är bristfällig tillkallas en städfirma och kostnaden faktureras vidare till dig som hyresgäst. Vid överlämnandet skall lägenheten, tillsammans med eventuell balkong och förråd, vara tömd på allt som inte tillhör denna. Hatthylla, badrumsskåp, toapappershållare, gardinbeslag och brandvarnare ska lämnas kvar i lägenheten. Bortforsling av saker som önskas slängas står du som hyresgäst för. Borrade hål efter uppsatta hyllor mm sätts igen med silikon samt kamoufleras med lämplig färgnyans.

Att tänka på vid byte av lägenhet inom en fastighet är att förråden är lägenhetsvisa. Detta innebär att ni även måste byta förråd.

Städmanual inför flyttningen
Till dig som snart ska flytta; tänk på att lämna det snyggt och fräscht till nästa hyresgäst. Här nedan följer en checklista på tips för rengöring.

Kök

 • Dra ut spisen och rengör sidor och bakstycke samt vägg, skåpsidor och golv.
 • Rengör spisens översida med spisplattor.
 • Rengör ugnslucka, ugnens insida och tillhörande plåtar.
 • Rengör skärbräda och bänkar.
 • Lampkupan monteras ner och diskas.
 • Köksskåpens in- och utsidor tvättas rena. Glöm ej dörrarnas överkanter.
 • Ventil eller eventuell fläkt rengörs in- och utvändigt.
 • Kyl/Frys/Svalskåp inklusive överskåp skall rengöras och frostas av. Dra ut Kyl/frys och rengör bakom, alternativt ta bort front och rengör. OBS! om
 • Kyl/frys stängs av skall dörrarna lämnas öppna.
 • Kyl/frys skåpets lister måste rengöras.
 • Målade ytor som är flottiga torkas av.
 • Rengör diskbänk och diskho, samt tvätta kaklet.
 • Dammsug och våttorka golv och lister, rengör element, strömbrytare och kontakter.

Badrum

 • Rengör badkar och ta bort eventuell front så att golvet under kan rengöras.
 • Rensa golvbrunnen.
 • Rengör WC-stolens in- och utsida samt krök.
 • Rengör handfatets in- och utsida.
 • Väggar, golv, handfat, badrumsskåp, spegel, golv, lister och rör skuras av
 • Vattenlåset till handfatet skall skruvas isär och rengöras invändigt.

Övriga rum

 • Dammsug samt våttorka golv och lister.
 • Tvätta fönster in och utvändigt.
 • Torka av väggar och tak, element, ventiler, kontakter och strömbrytare. Tag bort ev. klistermärken på kakel etc.
 • Rengör målning runt fönster samt fönsterbrädor.
 • Fönsterputsa.
 • Rengör eventuella paneler samt dörrar och karmar. Dammsug och torka av garderober och andra förråd inuti och utanpå.
 • Glöm ej att städa ur vinds-/källarförråd. Ange på en lapp till Solporten ditt förrådsnummer.

Övrigt

Glöm ej att lämna samtliga nycklar inklusive tvättbokningscylinder.

SIDA18

När du flyttar ut

Uppsägningen
Uppsägning av hyresavtal görs genom att skriva på därför avsedd ruta på ditt hyreskontrakt, eller kopia av detta, och skicka in detta till Solportens kontor. Stället på hyreskontraktet som skall skrivas under återfinns oftast längst ner på baksidan av hyreskontraktet. Rutan heter i regel ”Överenskommelse om avflyttning” och du som hyresgäst skall skriva under i rutan hyresgäst. Maka/make/sammanboende skriver under i därför avsedd ruta och ort, datum antecknas i rutan för detta. Vilket datum kontraktet upphör avgörs av när det anländer till Solportens kontor och därför fyller vi i denna ruta. Är din nya adress känd så fyller du även i denna. Önskar du som hyresgäst avflytta tidigare än vad som gäller enligt kontraktet, så kan önskemål om detta bifogas uppsägningen.

När vi mottagit uppsägningen fyller vi i datum, då kontraktet enligt paragraf därom upphör att gälla, samt skriver under och returnerar till dig som hyresgäst.

Lägenhetsbesiktningar
Efter uppsägningen av lägenhet görs först en lägenhetsbesiktning, vid första bästa tillfälle, och därefter en städbesiktning i samband med överlämnandet av lägenheten. Vid båda dessa tillfällen skall du som hyresgäst närvara. Hyr du även parkeringsplats/garageplats och vill säga upp denna så måste du även säga upp därför avsett avtal. Uppsägningstiden för parkeringsplatser och garage är i regel 3 månader vilket kan vara bra att tänka på.

Det normala är att vi tar kontakt med er för att bestämma en tid för den första besiktningen. Tänk på att utrustning som tillhör lägenheten skall finnas på plats vid besiktningen. Vid denna första besiktning tittar vi på att lägenheten inte utsatts för onormalt slitage, samt att allt som hör lägenheten till är på sin plats. Hål och dylikt som uppstår vid nedmontering av exempelvis speglar och hyllor skall repareras och återställas. Vidare inspekterar vi att inga förändringar har gjorts som medför att lägenhetens uthyrbarhet försämrats. Har man t ex målat om, utan tillstånd från oss, med en annorlunda färg så är detta skäl för ett återställningsföreläggande. I detta fall spelar det ingen roll att du som hyresgäst anser att ommålningen förbättrat lägenhetens skick. Vid besiktningen beslutas om vilka saker ni som hyresgäst måste reparera och återställa i bostaden. Allt som beslutas här ska vara åtgärdat till slutbesiktningen som sker vid avflyttningen.

Vid den första lägenhetsbesiktningen bestäms tid och datum för den slutliga städbesiktningen, i samband med överlämnandet av lägenheten. Till hjälp inför städningen återfinns en städmanual i nästa avsnitt. I de fall städningen är bristfällig tillkallas en städfirma och kostnaden faktureras vidare till dig som hyresgäst. Vid överlämnandet skall lägenheten, tillsammans med eventuell balkong och förråd, vara tömd på allt som inte tillhör denna. Hatthylla, badrumsskåp, toapappershållare, gardinbeslag och brandvarnare ska lämnas kvar i lägenheten. Bortforsling av saker som önskas slängas står du som hyresgäst för. Borrade hål efter uppsatta hyllor mm sätts igen med silikon samt kamoufleras med lämplig färgnyans.

Att tänka på vid byte av lägenhet inom en fastighet är att förråden är lägenhetsvisa. Detta innebär att ni även måste byta förråd.

Städmanual inför flyttningen
Till dig som snart ska flytta; tänk på att lämna det snyggt och fräscht till nästa hyresgäst. Här nedan följer en checklista på tips för rengöring.

Kök

 • Dra ut spisen och rengör sidor och bakstycke samt vägg, skåpsidor och golv.
 • Rengör spisens översida med spisplattor.
 • Rengör ugnslucka, ugnens insida och tillhörande plåtar.
 • Rengör skärbräda och bänkar.
 • Lampkupan monteras ner och diskas.
 • Köksskåpens in- och utsidor tvättas rena. Glöm ej dörrarnas överkanter.
 • Ventil eller eventuell fläkt rengörs in- och utvändigt.
 • Kyl/Frys/Svalskåp inklusive överskåp skall rengöras och frostas av. Dra ut Kyl/frys och rengör bakom, alternativt ta bort front och rengör. OBS! om
 • Kyl/frys stängs av skall dörrarna lämnas öppna.
 • Kyl/frys skåpets lister måste rengöras.
 • Målade ytor som är flottiga torkas av.
 • Rengör diskbänk och diskho, samt tvätta kaklet.
 • Dammsug och våttorka golv och lister, rengör element, strömbrytare och kontakter.

Badrum

 • Rengör badkar och ta bort eventuell front så att golvet under kan rengöras.
 • Rensa golvbrunnen.
 • Rengör WC-stolens in- och utsida samt krök.
 • Rengör handfatets in- och utsida.
 • Väggar, golv, handfat, badrumsskåp, spegel, golv, lister och rör skuras av
 • Vattenlåset till handfatet skall skruvas isär och rengöras invändigt.

Övriga rum

 • Dammsug samt våttorka golv och lister.
 • Tvätta fönster in och utvändigt.
 • Torka av väggar och tak, element, ventiler, kontakter och strömbrytare. Tag bort ev. klistermärken på kakel etc.
 • Rengör målning runt fönster samt fönsterbrädor.
 • Fönsterputsa.
 • Rengör eventuella paneler samt dörrar och karmar. Dammsug och torka av garderober och andra förråd inuti och utanpå.
 • Glöm ej att städa ur vinds-/källarförråd. Ange på en lapp till Solporten ditt förrådsnummer.

Övrigt

Glöm ej att lämna samtliga nycklar inklusive tvättbokningscylinder.