SIDA9

Renovering
av lägenheten

Om du vill ha lägenheten renoverad och bekostad av Solporten så ringer du till våra förvaltare och påkallar en lägenhetsbesiktning. Vi kommer då upp till dig och gör en bedömning på det som du vill att vi ska renovera. Oftast handlar det om målning eller tapetsering av något rum eller vitvaror i köket.

Vi gör då en bedömning av skicket för att se om det är dags att vi gör en åtgärd. Som regel vill vi budgetera in kostnaden för kommande år varför vi önskar göra besiktningar senast i september månad varje år för ev. åtgärd året efter.

Ibland så gör vi dock bedömningen att skicket är ändå i godtagbart skick och du kan få vänta med åtgärden till flera år senare eller att vi helt enkelt ej utför någon åtgärd alls.

Vitvaror renoverar vi så länge det är ekonomiskt försvarbart och när det gäller målning och tapetsering så ser vi det som behovsprövat och tittar på dels nuvarande skick och dels när det senast utfördes en renovering. Vi tittar alltså ej på personligt val av tapeter/färg. Visst slitage i en hyreslägenhet blir det alltid och en del skavanker kan du få leva med utan att det för den sakens skull innebär att det är dags för renovering.

Du kan som regel alltid måla eller tapetsera om hall, sov- och vardagsrum själv, en förutsättning då är att du väljer ljusa neutrala färger och att det utföres fackmässigt, ring förvaltaren på förhand för att stämma av färgkoder.  Att måla ovanpå gamla tapeter utan att ha spacklat skarvar räknas ej som fackmässigt utfört. Om du målar och tapetserar själv får du också räkna med att du blir återställningsskyldig den dag du flyttar ut. Med återställningsskyldig menas att du måste återställa det till ursprungligt skick eller bättre och det är Solporten som avgör detta.

Att tänka på om du själv renoverar lägenheten
Renovering av lägenhet ska alltid utföras hantverksmässigt. Vidare får ingen fast inredning tas bort så som exempelvis garderober, badrumsskåp och hatthylla. Socklar, lister, smygar, fönsterbrädor, fönsterramar och garderober får endast målas vita. Vad gäller köksluckor får dessa ej målas mörka. Vidare får inga extrema färger väljas för några ytskikt, vilka kan göra lägenheten mindre attraktiv. Kontakta Solportens kontor vid färgval. Följs inte uppställda regler kan hyresgästen bli återställningsskyldig då denne flyttar.

SIDA9

Renovering
av lägenheten

Om du vill ha lägenheten renoverad och bekostad av Solporten så ringer du till våra förvaltare och påkallar en lägenhetsbesiktning. Vi kommer då upp till dig och gör en bedömning på det som du vill att vi ska renovera. Oftast handlar det om målning eller tapetsering av något rum eller vitvaror i köket.

Vi gör då en bedömning av skicket för att se om det är dags att vi gör en åtgärd. Som regel vill vi budgetera in kostnaden för kommande år varför vi önskar göra besiktningar senast i september månad varje år för ev. åtgärd året efter.

Ibland så gör vi dock bedömningen att skicket är ändå i godtagbart skick och du kan få vänta med åtgärden till flera år senare eller att vi helt enkelt ej utför någon åtgärd alls.

Vitvaror renoverar vi så länge det är ekonomiskt försvarbart och när det gäller målning och tapetsering så ser vi det som behovsprövat och tittar på dels nuvarande skick och dels när det senast utfördes en renovering. Vi tittar alltså ej på personligt val av tapeter/färg. Visst slitage i en hyreslägenhet blir det alltid och en del skavanker kan du få leva med utan att det för den sakens skull innebär att det är dags för renovering.

Du kan som regel alltid måla eller tapetsera om hall, sov- och vardagsrum själv, en förutsättning då är att du väljer ljusa neutrala färger och att det utföres fackmässigt, ring förvaltaren på förhand för att stämma av färgkoder.  Att måla ovanpå gamla tapeter utan att ha spacklat skarvar räknas ej som fackmässigt utfört. Om du målar och tapetserar själv får du också räkna med att du blir återställningsskyldig den dag du flyttar ut. Med återställningsskyldig menas att du måste återställa det till ursprungligt skick eller bättre och det är Solporten som avgör detta.

Att tänka på om du själv renoverar lägenheten
Renovering av lägenhet ska alltid utföras hantverksmässigt. Vidare får ingen fast inredning tas bort så som exempelvis garderober, badrumsskåp och hatthylla. Socklar, lister, smygar, fönsterbrädor, fönsterramar och garderober får endast målas vita. Vad gäller köksluckor får dessa ej målas mörka. Vidare får inga extrema färger väljas för några ytskikt, vilka kan göra lägenheten mindre attraktiv. Kontakta Solportens kontor vid färgval. Följs inte uppställda regler kan hyresgästen bli återställningsskyldig då denne flyttar.