SIDA19

Byta lägenhet

Tillstånd för byte av lägenhet lämnas, då förstahandshyresgästen har beaktansvärda skäl för byte och då detta kan äga rum utan påtaglig olägenhet för hyresvärden, samt då inte heller andra särskilda skäl talar emot bytet. Bytet ska även avse hyreslägenheter, i vilka hyresgästerna avser att bo permanent.

Skärpta regler för lägenhetsbyte
Den 1 oktober 2019 gäller ny lagstiftning för lägenhetsbyte och handel med hyreskontrakt. Nedan följer de viktigaste reglerna du som hyresgäst och bytespart bör känna till:

Lägenhetsbyte kräver alltid tillstånd

 • Du som hyresgäst måste alltid ha tillstånd från hyresvärden för att få byta din hyresbostadslägenhet. Uppgifterna i bytesansökan skall vara sanna och bytet skall äga rum i enlighet med dessa. Ingen uppgift av betydelse får utelämnas
 • Du och din bytespart måste båda ha bott i lägenheterna i minst ett år
 • Ett byte med villa eller bostadsrätt beviljas inte

Svarthandel med hyreskontrakt

 • Det är förbjudet att handla med bostadshyreskontrakt mot otillåten ersättning.
 • En hyresgäst som säljer ett hyreskontrakt eller den som betalar en hyresgäst eller svartmäklare för ett hyreskontrakt gör sig skyldig till brott och kommer förlora hyresrätten med omedelbar verkan. Straffet är böter eller fängelse i två år. Om brottet är grovt kan man dömas till fyra års fängelse.

Folkbokföring

 • Du måste vara folkbokförd där du bor.
 • Det är brottsligt att lämna oriktig uppgifter eller att inte anmäla ändrade folkbokföringsuppgifter till Skatteverket när man flyttar. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader.

Ansökan om byte skall göras minst två månader före det datum bytet önskas. Den avflyttande hyresgästen bifogar till ansökan uppgifter rörande den föreslagna hyresgästen gällande bl a referenser, arbete och nuvarande värd. Innan bytet godkännes måste lägenheten besiktigas. Inbokning av besiktning görs förslagsvis via kontakt över telefon.

Den nuvarande hyresgästen bör närvara vid besiktningstillfället. Om det visar sig att lägenheten är belastad med skador orsakade av hyresgästen, vilka ej anses vara av normal beskaffenhet, är hyresgästen skyldig att ersätta dessa skador före bytets genomförande. Vidare iträder den nya hyresgästen i den utflyttandes ställe. I och med att den nya hyresgästen godkänner lägenheten, så ansvarar denna för eventuella skador som den tidigare hyresgästen åsamkat.

Eventuell förhyrd P-plats ingår ej i lägenhet och följer således ej med vid byte av lägenhet. Skulle er bostad vara utrustad med standardhöjande detaljer, som hyran tidigare ej har tagit hänsyn till, kommer detta att innebära en hyreshöjning för inkommande hyresgäst. Detta kommer att stämmas av vid lägenhetsbesiktningen. Standardhöjande åtgärder är exempelvis inlagt parkettgolv, ombyggt badrum eller kök.

Ansökningshandlingar skickas eller lämnas till Solportens kontor.
Önskas byte av lägenhet inom Solportens bestånd så kan ansökan om detta skickas till kontoret. Intresset för att byta till större lägenhet har visat sig väldigt stort bland våra hyresgäster, samtidigt som nästan ingen vill flytta till en mindre lägenhet. Önskas större lägenhet rekommenderar vi därför andra sökvägar.

SIDA19

Byta lägenhet

Tillstånd för byte av lägenhet lämnas, då förstahandshyresgästen har beaktansvärda skäl för byte och då detta kan äga rum utan påtaglig olägenhet för hyresvärden, samt då inte heller andra särskilda skäl talar emot bytet. Bytet ska även avse hyreslägenheter, i vilka hyresgästerna avser att bo permanent.

Skärpta regler för lägenhetsbyte
Den 1 oktober 2019 gäller ny lagstiftning för lägenhetsbyte och handel med hyreskontrakt. Nedan följer de viktigaste reglerna du som hyresgäst och bytespart bör känna till:

Lägenhetsbyte kräver alltid tillstånd

 • Du som hyresgäst måste alltid ha tillstånd från hyresvärden för att få byta din hyresbostadslägenhet. Uppgifterna i bytesansökan skall vara sanna och bytet skall äga rum i enlighet med dessa. Ingen uppgift av betydelse får utelämnas
 • Du och din bytespart måste båda ha bott i lägenheterna i minst ett år
 • Ett byte med villa eller bostadsrätt beviljas inte

Svarthandel med hyreskontrakt

 • Det är förbjudet att handla med bostadshyreskontrakt mot otillåten ersättning.
 • En hyresgäst som säljer ett hyreskontrakt eller den som betalar en hyresgäst eller svartmäklare för ett hyreskontrakt gör sig skyldig till brott och kommer förlora hyresrätten med omedelbar verkan. Straffet är böter eller fängelse i två år. Om brottet är grovt kan man dömas till fyra års fängelse.

Folkbokföring

 • Du måste vara folkbokförd där du bor.
 • Det är brottsligt att lämna oriktig uppgifter eller att inte anmäla ändrade folkbokföringsuppgifter till Skatteverket när man flyttar. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader.

Ansökan om byte skall göras minst två månader före det datum bytet önskas. Den avflyttande hyresgästen bifogar till ansökan uppgifter rörande den föreslagna hyresgästen gällande bl a referenser, arbete och nuvarande värd. Innan bytet godkännes måste lägenheten besiktigas. Inbokning av besiktning görs förslagsvis via kontakt över telefon.

Den nuvarande hyresgästen bör närvara vid besiktningstillfället. Om det visar sig att lägenheten är belastad med skador orsakade av hyresgästen, vilka ej anses vara av normal beskaffenhet, är hyresgästen skyldig att ersätta dessa skador före bytets genomförande. Vidare iträder den nya hyresgästen i den utflyttandes ställe. I och med att den nya hyresgästen godkänner lägenheten, så ansvarar denna för eventuella skador som den tidigare hyresgästen åsamkat.

Eventuell förhyrd P-plats ingår ej i lägenhet och följer således ej med vid byte av lägenhet. Skulle er bostad vara utrustad med standardhöjande detaljer, som hyran tidigare ej har tagit hänsyn till, kommer detta att innebära en hyreshöjning för inkommande hyresgäst. Detta kommer att stämmas av vid lägenhetsbesiktningen. Standardhöjande åtgärder är exempelvis inlagt parkettgolv, ombyggt badrum eller kök.

Ansökningshandlingar skickas eller lämnas till Solportens kontor.
Önskas byte av lägenhet inom Solportens bestånd så kan ansökan om detta skickas till kontoret. Intresset för att byta till större lägenhet har visat sig väldigt stort bland våra hyresgäster, samtidigt som nästan ingen vill flytta till en mindre lägenhet. Önskas större lägenhet rekommenderar vi därför andra sökvägar.