SIDA3

Rutin vid Brand

Rädda först den som är i uppenbar fara men ta inga onödiga risker!
Larma Räddningstjänsten, ring 112
Varna övriga som hotas av branden
Släck branden, bedöm om det är möjligt
Utrym via närmaste utrymningsväg, använd ej hissar

Vid brand i trapphus eller i annan lägenhet ska du stanna kvar i din lägenhet så länge du kan. Räddningstjänsten hjälper dig ut vid behov! Håll dig nära balkong eller fönster!

Vattenskada!
Vad händer nu?

Tyvärr har en vattenskada inträffat och vi vill med denna skrift enkelt förklara processen om hur det brukar gå till och också belysa det som är extra viktigt för dig som drabbats att hålla reda på.

1. Konstaterande
Det brukar inleda med att du eller din granne upptäcker att det är fukt på golvet eller utmed väggar. I många fall upptäcks skadan på kväll eller helg och då är Jourfirman ofta den som hjälpt dig initialt med att täta läckaget och stoppa flödet av vatten. Om incidenten inträffat under kväll eller helg så läser vi rapporten först nästa lediga vardag och vi kontaktar dig omgående efter det.

2. Besiktning och omfattning
Vi tillkallar normalt en extern konsult som upprättar ett protokoll på hur omfattande skadan är. I många fall så framgår det då om vad som ev. måste rivas ut för att kunna göra utförligare fuktmätningar. Det är nu som det avgörs om du kan bo kvar eller ej. Läs mer under punkten Vad måste jag tänka på som boende?

3. Utrivning
I de flesta fall är det köket eller badrummet som är drabbat och är det riktigt illa även intilliggande rum. I sådana fall måste vi ofta riva ut köksbänkskåpen, garderober, linoleumgolv eller parkett och blottlägga betongskonstruktionen under.

4. Torkning/fuktmätning
Vi ställer ut torkmaskiner för att korta ned tiden för uttorkning och vår entreprenör gör återkommande fuktmätningar för att säkerställa att det är tillräckligt torrt igen. Alla inblandade arbetar så fort det går men vi kan inte, för din hälsa och för fastighetens bästa, bygga in fukt igen. Tyvärr kan det ta upp till 3-4 månader innan fukten försvunnit så till den grad att det är lämpligt att påbörja återställningen av lägenheten. Det här är ett tidskrävande arbete som inte går att förutse omfattningen av och upplevs ofta som ett stort irritationsmoment då det uppfattas som att vi som fastighetsägare inte gör något åt skadan. Så är dock inte fallet, det ligger även i vårt intresse att komma igång så fort som möjligt.

5. Återställning
När fukten inte är ett problem längre så påbörjar vi återställning av din lägenhet. Vi utgår alltid ifrån dagens byggstandard när vi återställer lägenheten. Skulle du ex. lagt in eget golv eller om tidigare hyresgäst valt att förändra standarden så återställer vi likväl till det som är normal standard för oss som fastighetsägare. Eftersom vi ofta återställer lägenheten till en högre standard än för vad som gällde vid byggåret så behöver vi få in en underskrift på ett medgivande för den förändringen.
Hela återställningsmomentet tar som regel kortare tid än torkperioden, normalt 2-4 veckor.

6. Lägenheten är klar!

Vad måste jag tänka på som boende?

Först och främst måste du kontakta ditt hemförsäkringsbolag om du inte kan kvarbo i lägenheten eller om personliga ägodelar skadats. Det är försäkringsbolagets uppgift att tillse att du får ett annat boende samt ersätta dig för alla merkostnader du haft i samband med skadan. Allt ifrån flyttkostnader, magasinering, flytt av telefonabonnemang, postadressändring, hyreskostnader etc.

Ekonomi

Efter att renoveringen är klar kommer vi att ersätta dig för det men i nyttjanderätten som uppstår p.g.a. att skadan åtgärdas. Ersättningen följer SABO:s standard.
Observera dock att hyran skall betalas som vanligt under hela tiden och att regleringen sker efter att lägenheten är återställd (det är först då som vi vet tidsåtgången). Då kontaktar vårt försäkringsbolag ditt och därefter räknas en reglering fram.

Vi upplyser då försäkringsbolaget om hur många dagar lägenheten eller delar av lägenheten inte kunnat nyttjas, hur mycket el som torkarna och andra ev. maskiner dragit på ditt el-abonnemang (mätare sätts upp så fort sådana maskiner ansluts).

Har du inte kunnat nyttja lägenheten överhuvudtaget så får du 100% reduktion på hyran (räknas som årshyra genom antalet dagar som lägenheten inte kunnat nyttjas).

Har du kunnat kvarbo och ex. kunnat nyttja kök men inte badrum så drar man av 40% av hyran, likaså värdesätts ett kök som inte kunnat brukats med 40%. Övrig yta räknas som yta i förhållande till hela lägenhetens yta. Du kan aldrig få ut mer än vad hyran plus elen normalt kostat.

Skador på din egen egendom måste du ta direkt med ditt eget försäkringsbolag.

Vi sätter in en egen låscylinder till lägenheten om det är så att den inte kan bebos under perioden. Det gör vi för din säkerhet och det är viktigt att tänka på att det är vår arbetsplats. Skulle du behöva komma in så löser vi det under normal arbetstid.

Vi finns till för dig och du är välkommen att kontakta oss vid frågor. Likaså kommer vi att hålla dig informerad ju närmare ett återställande av lägenheten vi kommer så att du kan planera den närmaste framtiden.

SIDA3

Rutin vid Brand

Rädda först den som är i uppenbar fara men ta inga onödiga risker!
Larma Räddningstjänsten, ring 112
Varna övriga som hotas av branden
Släck branden, bedöm om det är möjligt
Utrym via närmaste utrymningsväg, använd ej hissar

Vid brand i trapphus eller i annan lägenhet ska du stanna kvar i din lägenhet så länge du kan. Räddningstjänsten hjälper dig ut vid behov! Håll dig nära balkong eller fönster!

Vattenskada!
Vad händer nu?

Tyvärr har en vattenskada inträffat och vi vill med denna skrift enkelt förklara processen om hur det brukar gå till och också belysa det som är extra viktigt för dig som drabbats att hålla reda på.

1. Konstaterande
Det brukar inleda med att du eller din granne upptäcker att det är fukt på golvet eller utmed väggar. I många fall upptäcks skadan på kväll eller helg och då är Jourfirman ofta den som hjälpt dig initialt med att täta läckaget och stoppa flödet av vatten. Om incidenten inträffat under kväll eller helg så läser vi rapporten först nästa lediga vardag och vi kontaktar dig omgående efter det.

2. Besiktning och omfattning
Vi tillkallar normalt en extern konsult som upprättar ett protokoll på hur omfattande skadan är. I många fall så framgår det då om vad som ev. måste rivas ut för att kunna göra utförligare fuktmätningar. Det är nu som det avgörs om du kan bo kvar eller ej. Läs mer under punkten Vad måste jag tänka på som boende?

3. Utrivning
I de flesta fall är det köket eller badrummet som är drabbat och är det riktigt illa även intilliggande rum. I sådana fall måste vi ofta riva ut köksbänkskåpen, garderober, linoleumgolv eller parkett och blottlägga betongskonstruktionen under.

4. Torkning/fuktmätning
Vi ställer ut torkmaskiner för att korta ned tiden för uttorkning och vår entreprenör gör återkommande fuktmätningar för att säkerställa att det är tillräckligt torrt igen. Alla inblandade arbetar så fort det går men vi kan inte, för din hälsa och för fastighetens bästa, bygga in fukt igen. Tyvärr kan det ta upp till 3-4 månader innan fukten försvunnit så till den grad att det är lämpligt att påbörja återställningen av lägenheten. Det här är ett tidskrävande arbete som inte går att förutse omfattningen av och upplevs ofta som ett stort irritationsmoment då det uppfattas som att vi som fastighetsägare inte gör något åt skadan. Så är dock inte fallet, det ligger även i vårt intresse att komma igång så fort som möjligt.

5. Återställning
När fukten inte är ett problem längre så påbörjar vi återställning av din lägenhet. Vi utgår alltid ifrån dagens byggstandard när vi återställer lägenheten. Skulle du ex. lagt in eget golv eller om tidigare hyresgäst valt att förändra standarden så återställer vi likväl till det som är normal standard för oss som fastighetsägare. Eftersom vi ofta återställer lägenheten till en högre standard än för vad som gällde vid byggåret så behöver vi få in en underskrift på ett medgivande för den förändringen.
Hela återställningsmomentet tar som regel kortare tid än torkperioden, normalt 2-4 veckor.

6. Lägenheten är klar!

Vad måste jag tänka på som boende?

Först och främst måste du kontakta ditt hemförsäkringsbolag om du inte kan kvarbo i lägenheten eller om personliga ägodelar skadats. Det är försäkringsbolagets uppgift att tillse att du får ett annat boende samt ersätta dig för alla merkostnader du haft i samband med skadan. Allt ifrån flyttkostnader, magasinering, flytt av telefonabonnemang, postadressändring, hyreskostnader etc.

Ekonomi

Efter att renoveringen är klar kommer vi att ersätta dig för det men i nyttjanderätten som uppstår p.g.a. att skadan åtgärdas. Ersättningen följer SABO:s standard.
Observera dock att hyran skall betalas som vanligt under hela tiden och att regleringen sker efter att lägenheten är återställd (det är först då som vi vet tidsåtgången). Då kontaktar vårt försäkringsbolag ditt och därefter räknas en reglering fram.

Vi upplyser då försäkringsbolaget om hur många dagar lägenheten eller delar av lägenheten inte kunnat nyttjas, hur mycket el som torkarna och andra ev. maskiner dragit på ditt el-abonnemang (mätare sätts upp så fort sådana maskiner ansluts).

Har du inte kunnat nyttja lägenheten överhuvudtaget så får du 100% reduktion på hyran (räknas som årshyra genom antalet dagar som lägenheten inte kunnat nyttjas).

Har du kunnat kvarbo och ex. kunnat nyttja kök men inte badrum så drar man av 40% av hyran, likaså värdesätts ett kök som inte kunnat brukats med 40%. Övrig yta räknas som yta i förhållande till hela lägenhetens yta. Du kan aldrig få ut mer än vad hyran plus elen normalt kostat.

Skador på din egen egendom måste du ta direkt med ditt eget försäkringsbolag.

Vi sätter in en egen låscylinder till lägenheten om det är så att den inte kan bebos under perioden. Det gör vi för din säkerhet och det är viktigt att tänka på att det är vår arbetsplats. Skulle du behöva komma in så löser vi det under normal arbetstid.

Vi finns till för dig och du är välkommen att kontakta oss vid frågor. Likaså kommer vi att hålla dig informerad ju närmare ett återställande av lägenheten vi kommer så att du kan planera den närmaste framtiden.