SIDA5

Det här ingår i hyran

Upptäcker du ett fel i din lägenhet eller i huset gör du en felanmälan till Solportens kontor. Detta kan du göra personligen, via telefon eller här på hemsidan under felanmälan.

Vissa saker i din lägenhet ansvarar du själv för, till exempel byte av säkringar och glödlampor. Detta gäller även de lampor som sitter i kyl- och frysskåp samt i spis. Du ansvarar även för rengöring av frånluftsventiler och golvbrunnar.

Andra tjänster ingår i hyran och utförs av oss.

Exempel på service som ingår i hyran:

 • Justering och service av kranar.
 • Rensning av stopp i avloppssystem (det ankommer dock på dig som boende att rengöra avloppsbrunn och vattenlås.
 • Reparation av kyl- och frysskåp, spis och tillval.
 • Felsökning och reparation av elanläggning men kontrollera först säkringar som finns i hallen!
 • Justering och tätning av fönster och dörrar.
 • Reparation och utbyte av lås och låsdetaljer.
 • Reparationer av övrig inredning och utrustning som tillhör lägenheten och som vi har monterat.

Om fastighetsskötaren eller förvaltaren i samband med servicebesök bedömer att felet orsakats av överslitage, såsom skadegörelse, får du som hyresgäst själv stå för kostnaden av reparationen. Det är viktigt att veta att om man utför renoveringsarbeten, som inte på förhand är godkända av oss, är man återställandeskyldig den dagen man flyttar. I besiktningsprotokollet framgår tydligt vad som inte ingår i hyran.

SIDA5

Det här ingår i hyran

Upptäcker du ett fel i din lägenhet eller i huset gör du en felanmälan till Solportens kontor. Detta kan du göra personligen, via telefon eller här på hemsidan under felanmälan.

Vissa saker i din lägenhet ansvarar du själv för, till exempel byte av säkringar och glödlampor. Detta gäller även de lampor som sitter i kyl- och frysskåp samt i spis. Du ansvarar även för rengöring av frånluftsventiler och golvbrunnar.

Andra tjänster ingår i hyran och utförs av oss.

Exempel på service som ingår i hyran:

 • Justering och service av kranar.
 • Rensning av stopp i avloppssystem (det ankommer dock på dig som boende att rengöra avloppsbrunn och vattenlås.
 • Reparation av kyl- och frysskåp, spis och tillval.
 • Felsökning och reparation av elanläggning men kontrollera först säkringar som finns i hallen!
 • Justering och tätning av fönster och dörrar.
 • Reparation och utbyte av lås och låsdetaljer.
 • Reparationer av övrig inredning och utrustning som tillhör lägenheten och som vi har monterat.

Om fastighetsskötaren eller förvaltaren i samband med servicebesök bedömer att felet orsakats av överslitage, såsom skadegörelse, får du som hyresgäst själv stå för kostnaden av reparationen. Det är viktigt att veta att om man utför renoveringsarbeten, som inte på förhand är godkända av oss, är man återställandeskyldig den dagen man flyttar. I besiktningsprotokollet framgår tydligt vad som inte ingår i hyran.