Hur fungerar ventilationen
och vad ankommer på
hyresgästen att fixa?

Hur fungerar ventilationen och vad ankommer på hyresgästen att fixa?

För en bra inomhusmiljö är det viktigt att ventilationen fungerar. I kök och badrum ska luften sugas ut via skorstenen, och ny luft ska komma in via ventiler som vanligtvis sitter i fönstren. På det här viset byts gammal luft ut mot ny frisk utomhusluft. Husets ventilation tar bort lukt och matos samt fukt som kommer från dusch och tvätt.

Det finns olika typer av ventiler för tilluft, men gemensamt för alla är att de aldrig ska vara helt stängda. Om luften inte kommer in via tilluftsventilerna så kommer den komma in på oönskade ställen, som från trapphuset, från grannen eller avloppssystemet.

Om du stänger några ventiler kommer alltså luften i din lägenhet genast bli sämre. Det är också viktigt att du rengör ventilerna ibland, gärna två gånger per år. Med rengjorda och öppna ventiler minskar risken för drag i lägenheten.

Använd ljummet vatten och milt rengöringsmedel. Kontrollera ventilerna genom att hålla en bit tunt papper, till exempel toalettpapper, mot frånluftsventilen. Om pappret sitter kvar av kraften av utsuget fungerar ventilationen bra. Om pappret inte sitter kvar och ventilerna är rena så kan du prova att öppna ett fönster. Suger pappret fast då är lägenheten för tät. Om pappret blir smutsigt så är det ett tecken på att frånluftsventilen behöver rengöras.

Kom ihåg att även rengöra köksfläkten, den är också en del av lägenhetens ventilationssystem.