Välten 5

Råsundavägen 55A+B, Gustafsvägen 2, 169 58 Solna

Adress: Råsundavägen 55A+B,
Gustafsvägen 2, 169 58 Solna
Arkitekt: Sture Frölén
Byggår: 1938
Ombyggnadsår: 1985
Antal bostäder: 36
Antal lokaler: 3
Antal P-platser: 0
Garageplatser: 0
Total uthyrbar yta: 1464