Rosklinten 4

Kruthusbacken 76, 169 52 Solna

Adress: Kruthusbacken 76, 169 52 Solna
Arkitekt: Sture Frölén
Byggår: 1945
Ombyggnadsår: 2010
Antal bostäder: 18
Antal lokaler: 2
Antal P-platser: 13
Garageplatser: 0
Total uthyrbar yta: 1107