Hälla 15

Järnvägsgatan 1, 171 63 Solna

Adress: Järnvägsgatan 1 A-E, Solna
Arkitekt:
Byggår: 1959
Ombyggnadsår:
Antal bostäder: 38
Antal lokaler: 1
Antal P-platser: 15
Garageplatser: 0
Total uthyrbar yta: 2055