Galgvreten 27:9

Västerviksgatan 11–35, Kraftgatan, 745 62 Enköping

Adress: Västerviksgatan 11–35,
Kraftgatan,  745 62 Enköping
Arkitekt: Sten Hummel Gumaelius
Anders Diös
Byggår: 1955
Ombyggnadsår: 2021
Antal bostäder: 141
Antal lokaler: 16
Antal P-platser: 46
Garageplatser: 36
Total uthyrbar yta: 8620