Viktiga nummer
För boende i
Stockholm, Solna
och Sundbyberg
Kundtjänst:
08-514 939 60
Mån-fre
07:00-12:00, 13:00-16:00
Dygnet Jour:
08-18 70 00
Akuta fel efter ordinarie
öppettider t.ex. avloppstopp
eller vattenläcka.
Svenska störningsjouren:
08-568 214 00
Vid störning i fastigheten
utanför kontorstid.
Öppettider:
Alla dagar 20:00-06:00
Felanmälan Hiss:
Fel på hiss anmäls direkt till hissfirman för din fastighet:
Östervägen 25A: ring SCT Hiss / St Eriks Hiss på 020-18 18 69
Huvudstagatan 11 / Råsundavägen 39: ring Amsler hiss på 08-746 80 25
Samtliga resterande fastigheter: ring Hissen AB på 08-618 12 00
För boende
i Enköping
Kundtjänst: 08-514 939 60 Mån-fre: 07:00-12:00, 13:00-16:00
Jour Recover: efter 16:00
0771-10 35 00
Akuta fel efter ordinarie öppettider,
t.ex. vid avloppstopp eller vattenläcka
Felanmälan Hiss
Västerviksgatan 11
Fel på hiss anmäls direkt till hissfirman
Lyftservice AB: 018-12 60 60
Vid fel på hissen utanför
kontorstid: 070 626 98 62
Svenska störningsjouren:
08-568 214 00
Vid störning i fastigheten
utanför kontorstid.
Öppettider:
Alla dagar 20:00-06:00

TV-, Bredband- och El leverantörer
Solna,
Sundbyberg,
Stockholm
Tele2: 020-91 00 89
Enköping Fjärdhundragatan Bredband: LidénData 0171-420001
Kabel TV: Bredbandsbolaget 0770-777 000
Enköping Västerviksgatan Bredband: levereras förutom
av Tele2: 0771-55 00 00
även av Lidén Data: 0171-420001
Kabel TV: Tele2 0771-55 00 00
Elleverantörer Stockholm: FORTUM 020-818 818
Solna och Sundbyberg: VATTENFALL 020-82 00 00
Enköping: EON 020-25 55 50
Skadedjur Solna, Sundbyberg, Stockholm:
Ring Anticimex 08-517 633 00. Vid fråga om försäkringsbolag uppger du Brandkontoret.Enköping:
Ring Nomor på telefon 0771-122 300 samt anger Trygg Hansa som försäkringsbolag samt försäkringsnummer 25-194 2232-02.

Viktiga nummer
För boende i Stockholm,
Solna och Sundbyberg
Kundtjänst:08-514 939 60
Mån-fre: 07:00-12:00, 13:00-16:00
Dygnet jour: 08-18 70 00
Akuta fel efter ordinarie öppettider
t.ex. avloppstopp eller vattenläcka

.
Svenska störningsjouren:
08-568 214 00
Vid störning i fastigheten
utanför kontorstid.
Öppettider:
Alla dagar 20:00-06:00
Felanmälan Hiss:
Fel på hiss anmäls direkt till
hissfirman för din fastighet:
Östervägen 25A: ring SCT Hiss / St Eriks hiss
på 020-18 18 69
Huvudstagatan 11 / Råsundavägen 39:
ring Amsler hiss på 08-746 80 25
Samtliga resterande fastigheter:
ring Hissen AB på 08-618 12 00
För boende i Enköping
Kundtjänst: 08-514 939 60
Mån-fre: 07:00-12:00, 13:00-16:00
Jour Recover: efter 16:00
0771-10 35 00
Akuta fel efter ordinarie öppettider,
t.ex. vid avloppstopp eller vattenläcka
Felanmälan Hiss
Västerviksgatan 11
Fel på hiss anmäls direkt till hissfirman
Lyftservice AB: 018-12 60 60
Vid fel på hissen utanför kontorstid: 070 626 98 62
Svenska störningsjouren: 08-568 214 00
Vid störning i fastigheten utanför kontorstid.
Öppettider: Alla dagar 20:00-06:00

TV-, Bredband- , El leverantörer samt skadedjur
Stockholm, Solna, Sundbyberg:
Tele2: 020-91 00 89
Enköping:
Fjärdhundragatan
Tele2: 08-562 915 49
Enköping:
Västerviksgatan
Tele2: 08-562 915 49
Elleverantörer:
Stockholm: FORTUM 020-818 818
Solna och Sundbyberg:
VATTENFALL 020-82 00 00
Enköping: EON 020-25 55 50
Solna, Sundbyberg, Stockholm:
Ring Anticimex 08-517 633 00.
Vid fråga om försäkringsbolag uppger du
Brandkontoret.Enköping:
Ring Nomor på telefon 0771-122 300 samt
anger Trygg Hansa som försäkringsbolag samt
försäkringsnummer 25-194 2232-02.