Solporten familjen
Frida Ershammar Forsman
Receptionist
Henrik Jacobsson
Förvaltare
Håkan Svanberg
Ekonomiansvarig
Johnny Höglund
Utemiljöansvarig
Jouko Jakobsson
Utemiljöansvarig
Jukka Saviniemi
Fastighetsskötare
Kersti Sandberg Olsson
Kund & Hyresansvarig
Krister Landqvist
Fastighetsskötare
Kristoffer Wilhelmsson
VD
Magnus Dammert
Projektledare
Mikael Tärnström
Förvaltningschef
Mathias Åström
Projektassistent
Pernilla Kindfalk
Förvaltare
Camilla Bladh
Utemiljöansvarig
Styrelse & VD

Från vänster: Gaétan Boyer, Peter Hamberg, Kristoffer Wilhelmsson (VD), Pontus Lindwall, Rasmus Lindvall, Bernt Söderlund (ordförande).

Styrelse
Peter Hamberg
 
Gaétan Boyer
 
Bernt Söderlund
 
Rasmus Lindvall
 
Pontus Lindwall