Solporten vinner för andra gången ”största lyft” inom kategorin Serviceindex!

Aktivbo, som delar ut priset, är det företag som hjälper oss att ställa frågor till er boende genom den återkommande kundundersökning vi låter göra med ca 2 års mellanrum. Aktivbo mäter årligen över 500.000 bostäder i Sverige och Solporten är glada att vara ett av de företag som ligger i täten för bästa service till boende!

Vi på Solporten tackar alla boende för den fina respons vi fått ifrån er!