Tack för din medverkan!

Årets enkät har varit en stor succe med bra svarsfrekvens. Vi har fått både ris och ros, men framförallt kunskap så att vi kan lägga fokus på förändring av rätt saker. Förändringar som vi nu vet att ni hyresgäster vill se. Återigen stort tack för din medverkan!

Med vänliga hälsningar
Kristoffer Wilhelmsson, VD