Bäste hyresgäst

Inom Solporten gör vi återkommande kundundersökningar, allt för att säkerställa att vi jobbar på rätt sätt med sådant som är viktigt för dig som boende hos oss.

Den första enkäten gjordes år 2014 där vi fick ett resultat som inte var nöjaktigt men som inte alls låg i linje med vår ambition. Vi satte därefter upp ett högt mål, att bli bland de bättre hyresvärdarna i Stockholm, och att vi skulle nå det målet vid mätning nr 3.

Med hårt arbete nådde vi dit också då vi 2018 genomförde den tredje mätningen. Detta är något vi är mycket stolta över och vi tackar för den fina responsen vi fått!

Till slutet av sommaren 2020 går vi ut med den fjärde enkäten och vi hoppas att du lägger några minuter på att ge oss din syn på hur vi sköter oss och hur vi kan förbättra boendet. Allt är av intresse, såväl ris som ros!

Bästa hälsningar,
Kristoffer (VD)