Project Description

Hovingsberg 4

Hästholmsvägen 16, 116 44 Stockholm

Adress: Hästholmsvägen 16, 116 44 Stockholm
Arkitekt: Sven Backström Leif Reinius Arkitekter
Byggår: 1945
Ombyggnadsår:
Antal bostäder: 43
Antal lokaler: 4
Antal P-platser: 18
Garageplatser: 0
Total uthyrbar yta: 2460